Tuyển sinh

Các khóa học Lập trình Java chuyên nghiệp, ASP.NET MVC5, Lập trình viên mã nguồn mở PHP, MySQL & Laravel, Lập trình Python tuyển sinh hàng tháng tại Nghean-Aptech. Sinh viên theo dõi Lịch tuyển sinh để biết chi tiết.

    Khóa học Lập trình  Python   
    Khóa học Lập trình viên JAVA chuyên nghiệp  
    Khóa học Lập trình viên Quốc tế ACCP i17  
    Khóa học Lập trình .NET (Full Stack) 
    Khóa học Lập trình PHP (Full Stack)     :


Nghean-Aptech

Trường Đào tạo Lập trình viên quốc tế Nghean–Aptech được thành lập trên cơ sở hợp tác trực tiếp giữa Tập đoàn APTECH (Ấn Độ) và Công ty CP Đào tạo Tư vấn Giáo dục Quốc tế INTEC.

    Giới thiệu Tập đoàn APTECH (Ấn Độ)
    Giới thiệu hệ thống Aptech Việt Nam
    Môi trường học tập


Sinh viên xuất sắc

 Học viên tiêu biểu tháng 08/2017

Cập nhật: 11/9/2017.
Trường Đào tạo Lập trình viên Quốc tế Nghean-Aptech chúc mừng các sinh viên sau đã đạt thành tích cao trong học tập, rèn luyện và trong các hoạt động phong trào của nhà trường trong tháng 08/2016.
Copyright © 2004 Nghean-Aptech Computer Education Giới thiệu  |  Liên hệ ( Xem tốt nhất với IE 7.0 & FF 2.0 ở 1024x768 pixels or higher )